Folkräkningen 1890 - Västernorrlands län

Sök

Församling:
Förnamn
Efternamn
 Sökning på namn:Exakt Del av namn
Födelseår:
Födelseförsamling:
Födelselän:
Hemort (by/kvarter):
Yrke:
Kön:
Civilstånd:
  
Sortering:

Antal personer: 183

Sundsvalls stadsförsamling
Johan Gustaf f. 1869, Sundsvall
Matilda Elisabet f. 1869, Sundsvall
Carl Johan Ludvig f. 1869, sjöman, Sundsvall
Edvin Olof f. 1869, Kontorist, Sundsvall
Gustaf Alfred f. 1869, Sundsvall
Axel Emil f. 1869, bag.arb., Sundsvall
Jenny Laurentia f. 1869, Sundsvall
Carl Johan f. 1869, Sjöman, Sundsvall
Amanda Olivia Bergström f. 1869, arbetared:r, Sundsvall
Anders Gustaf f. 1869, Sundsvall
Ida Hilma Fredrika f. 1869, Sundsvall
Johan August f. 1869, Sundsvall
Anna Rolhstein f. 1869, Sundsvall
Ax. Edvard Ludv. Neánder f. 1869, hand.bitr., Sundsvall
Axel Petter f. 1869, Sundsvall
Ida Sofia Andersson f. 1869, Sundsvall
Anders Gustaf f. 1869, Sågverksarb., Sundsvall
Maria Karolina f. 1869, Sundsvall
Gustaf Simeon f. 1869, Sjöman, Sundsvall
Gottfrid Conrad Kristian f. 1869, Sundsvall
Beda Kunigunda f. 1869, Sundsvall
Alma Maja Charl. Andersson f. 1869, Sundsvall
Ellida Kristina f. 1869, Sundsvall
Erik Bruno Nikolaus f. 1869, Sundsvall
Katarina Kristina Norman f. 1869, Sundsvall
Carl Otto f. 1869, Sundsvall
Hulda Lalotte f. 1869, Sundsvall
Agda Natalia f. 1869, Sundsvall
Anders Walfrid f. 1869, Sundsvall
Johan Fredrik f. 1869, Sundsvall
Edla Sofia Stolpe Hammars:dr f. 1869, Sundsvall
Alfrida Kristina Elisabet Lagerlöf f. 1869, Sundsvall
Amalia Teresia Forrsell f. 1869, Sundsvall
Anna Fredrika f. 1869, Sundsvall
Carl August f. 1869, kontorsbiträde, Sundsvall
Emma Josefina Wessberg f. 1869, Sundsvall
Anna Anilda f. 1869, Sundsvall
Abraham Anders f. 1869, Sundsvall
Per Gustaf Lindbom f. 1869, smedarb., Sundsvall
Johan Gidian f. 1869, Sundsvall
Henrik Fritiof f. 1869, Sundsvall
Ebba f. 1869, Sundsvall
Tekla Alma Lydia f. 1869, Sundsvall
Selma Anna Gustafva f. 1869, Sundsvall
Albertina Johanna f. 1869, Sundsvall
Maria Carolina f. 1869, Sundsvall
Gustaf Petrus f. 1869, Sundsvall
Per Ludvig Nordin f. 1869, arbetare, Sundsvall
Oscar Ferdinand f. 1869, Sundsvall
August Brynolf Löfberg f. 1869, Sundsvall
Karl Joh. Lindström f. 1869, Poliskonst., Sundsvall
Karl Joh. Sjöblom f. 1869, Brandsold., Sundsvall
Edvard Andersson f. 1869, Brädg.arb., Sundsvall
Olof Ågren f. 1869, Glasmäst.arb., Sundsvall
Karl Alfr. Hedberg f. 1869, Mål. arb., Sundsvall
Vikt. Albin Enberg f. 1869, Bag.arb., Sundsvall
Andr. Eriksson f. 1869, Byggn.arb., Sundsvall
Karl Artur Johansson f. 1869, Bokhåll., Sundsvall
Joh. Ferd. Andersson f. 1869, Åkardräng, Sundsvall
Emanuel Häggblad f. 1869, Bokhåll., Sundsvall
Joh. Vilh. Andersson f. 1869, Barb.bitr., Sundsvall
Carl Magn. Hultgren f. 1869, Hand.bitr., Sundsvall
Erik Gust. Persson f. 1869, Arbetare, Sundsvall
Joh. Aug. Carlsson f. 1869, Arbetare, Sundsvall
Sigrid Johanna Strömberg f. 1869, Piga, Sundsvall
Frans Emil Pettersson f. 1869, Dräng, Sundsvall
Anders Petter Prytz f. 1869, Skom., Sundsvall
Per Erik Lindqvist f. 1869, Smed.arb., Sundsvall
Knut Vilh. Bengtstelius f. 1869, Hand.bitr., Sundsvall
Carl Aug. Olsson f. 1869, Hand.bitr., Sundsvall
Karl Oskar Eriksson f. 1869, Hand.bitr., Sundsvall
Simon Petrus Pettersson f. 1869, Arbetare, Sundsvall
Carl Hamlet Söderlund f. 1869, Sockerbag., Sundsvall
Gust. Mauritz Karlsson f. 1869, Handl.bitr., Sundsvall
Knut Martin Fors f. 1869, Handlbitr., Sundsvall
Axel Vilhelm Svensson f. 1869, Boktr.arb., Sundsvall
Johan Erik Vikström f. 1869, Dräng, Sundsvall
Thure Konrad Andersson f. 1869, Brygg.arb., Sundsvall
Johan Erik Johansson f. 1869, Arbetare, Sundsvall
Emil Fritiof Perival Persson f. 1869, Hand.res., Sundsvall
Jan Gust. Viklund Olsson f. 1869, Skom.ges., Sundsvall
Per Johan Lindroth f. 1869, Hand.bokh., Sundsvall
Joh. Rudolf Sandberg f. 1869, Sjöman, Sundsvall
Arne Lindblad f. 1869, Bokh., Sundsvall
Axel Leonard Lundberg f. 1869, Smeds.arb., Sundsvall
Anton Vilhelm Vadell f. 1869, Åkare, Sundsvall
August Nyström f. 1869, Mål.läring, Sundsvall
Johan Albert Nyberg f. 1869, mål. arb., Sundsvall
Joh. Allgott Bergqvist f. 1869, Skräddare, Sundsvall
August f. 1869, Sundsvall
Olga Katarina Hallman f. 1869, Sundsvall
Anna Lovisa Segerson f. 1869, hushållerska, Sundsvall
Per Arvid Jansson f. 1869, Plåtslagare, Sundsvall
Emma Krist. Lindström f. 1869, Sundsvall
Katarina Svedlund f. 1869, Sundsvall
Erika Charlotta f. 1869, Sundsvall
Johan Oskar f. 1869, Sundsvall
Joh:a Margr:a f. 1869, Sundsvall
Anna Hermanna f. 1869, Sundsvall
Anna Ulrika f. 1869, Sundsvall
Carl Fredrik Johan f. 1869, Sundsvall
Johan Peter Arvid f. 1869, Sundsvall
Hilda Sofia f. 1869, Sundsvall
Marta Lisa f. 1869, Sundsvall
Johanna Gust. Nylander f. 1869, Sundsvall
Oskar Frithiof f. 1869, Sundsvall
Sigrid Lovisa Mathilda f. 1869, Sundsvall
Olof Johan Arvid f. 1869, Sundsvall
Lovisa Amanda f. 1869, Sundsvall
Oliva f. 1869, Sundsvall
Carl Fredrik f. 1869, Sundsvall
Hulda Thorborg Alexandra f. 1869, Sundsvall
Ludvig Fromhold Valter f. 1869, Sundsvall
Augusta Lovisa f. 1869, Sundsvall
Carl Emanuel f. 1869, Sundsvall
Anna Erika f. 1869, Sundsvall
Hultbina Amalia f. 1869, Sundsvall
Alma Josefina f. 1869, Sundsvall
Augusta Sofia Wilhelmina f. 1869, Sundsvall
Anna Augusta Söderman f. 1869, Sundsvall
Lisbet Hansd:r f. 1869, Sundsvall
Aron Leonard Forsberg f. 1869, Gårdsegare, Sundsvall
Albert Reinhold f. 1869, Sundsvall
Joh. Albert Uno f. 1869, Sundsvall
Karol. Charlott Jonsdotter f. 1869, Sundsvall
Selma Bergman f. 1869, Sundsvall
Joh. Alfr. Lundvall f. 1869, Arb., Sundsvall
And. Peter Lundgren f. 1869, Dräng, Sundsvall
Frans Gust. Ad. Öman f. 1869, Kontorist, Sundsvall
Hilda Maria Schröder f. 1869, Sundsvall
Karolina Sofia Nilsson f. 1869, Piga, Sundsvall
Maria Katarina Karlsson f. 1869, Piga, Sundsvall
Hanna Emilia Olsén f. 1869, e.o. Folksk.lärarinna, Sundsvall
Emma Kristina Hendin f. 1869, piga, Sundsvall
Beda Charlotta Hamrin f. 1869, Piga, Sundsvall
Sara Danielsd:r f. 1869, Piga, Sundsvall
Gerda Karolina Kolm f. 1869, Piga, Sundsvall
Klara Joh:a Bagglund f. 1869, Piga, Sundsvall
Anna Matilda Bäckman f. 1869, Piga, Sundsvall
Petrina Charl:a Hildeg. Svensson f. 1869, Piga, Sundsvall
Susanna Amalia Dalman f. 1869, Piga, Sundsvall
Matilda Paulina Öhman f. 1869, Sömmerska, Sundsvall
Aug:a Amalia Nilsd:r f. 1869, Piga, Sundsvall
Edla Charl:a Eriksson f. 1869, Hand.bitr., Sundsvall
Anna Margreta Lindberg f. 1869, Piga, Sundsvall
Märta Jansd:r f. 1869, Piga, Sundsvall
Vilh:a Johansson f. 1869, Piga, Sundsvall
Maria Gustafva Larsd:r f. 1869, Piga, Sundsvall
Hulda Kristina Jernberg f. 1869, Piga, Sundsvall
Maria Julia Petersson f. 1869, Piga, Sundsvall
Alma Lilja f. 1869, Piga, Sundsvall
Amanda Kristina Petersson f. 1869, Piga, Sundsvall
Joh:a Nordmark f. 1869, Piga, Sundsvall
Ida Helena Sundqvist f. 1869, Piga, Sundsvall
Kristina Magdalena Lindblom f. 1869, Piga, Sundsvall
Hulda Amalia Lindqvist f. 1869, Piga, Sundsvall
Erika Kristina Stafnäs f. 1869, Piga, Sundsvall
Carl Konrad f. 1869, Sundsvall
Jöns Persson f. 1869, Bageriarb., Sundsvall
Inga Petrolina f. 1869, Sundsvall
Aug. Teodor Ferm f. 1869, Mål.lärl., Sundsvall
Per Joh. Strandell f. 1869, Skomak., Sundsvall
Joh. Abr. Korfva f. 1869, Arb., Sundsvall
Maria Sofia Svensson f. 1869, Piga, Sundsvall
Clara Johanna Forssell f. 1869, hand.bitr., Sundsvall
Per Erik Stenberg f. 1869, Kopparsl.lärl., Sundsvall
Kristina Albertina Söderlind f. 1869, piga, Sundsvall
Hedvig Doris Hejnerman f. 1869, piga, Sundsvall
Kerstin Lindén f. 1869, Piga, Sundsvall
Jenny Charlotta Svensd:r f. 1869, Piga, Sundsvall
Bolette Kristine Nilsson f. 1869, Piga, Sundsvall
Ida Karolina Nilsson f. 1869, Piga, Sundsvall
Aug:a Johansson f. 1869, Piga, Sundsvall
Emma Kristina Landström f. 1869, Piga, Sundsvall
Emma Karolina Rönngren f. 1869, Sömmerska, Sundsvall
Jon Olof Vallin f. 1869, Folkskollar., Sundsvall
Sara Peltin f. 1869, Sundsvall
Erik Anders f. 1869, Sundsvall
Edla Karolina f. 1869, Sundsvall
Jakob f. 1869, Sundsvall
Jenny f. 1869, Sundsvall
Abraham f. 1869, Sundsvall
Isak f. 1869, Sundsvall