Folkräkningen 1890

Västernorrlands län


Ett omfattande registrering av de svenska folkräkningarna pågår. I ett samarbete mellan Arkion (ingår nu i SVAR) och Forskningsarkivet har folkräkningen 1890 gjorts tillgänglig på Internet. Via denna webbplats finns VästerbottensNorrbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Värmlands län fritt tillgängliga.

Via SVAR:s hemsida återfinns hela folkräkningen 1890 och 1900, delar av åren 1870 och 1880 samt ytterligare material tillgängligt som en betaltjänst. (Användare inom Umeå universitet har genom ett campusavtal åtkomst till hela detta material.)
Till varje län finns en länskarta med församlingsgränser: Se Västernorrlands län 

SÖK i databasen STATISTIK ur databasen Söktips Om folkräkningen Att gå vidare Frågor & Svar
 English version

Folkräkningen 1890
http://www.foark.umu.se/folk
Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
http://www.foark.umu.se