umulogo

HISTORISKA DATABASER I SAMVERKAN - 

Tuna församling, Västernorrland län

 
Tuna församling i Medelpad (Västernorrlands län) är en av Sveriges ca 2500 församlingar men en församling som tilldragit sig ett stort intresse från forskare och dessutom blivit ett området där flera olika tekniker för tillgängliggörande av arkiv genom åren prövats.

Demografiska databasen vid Umeå universiet, hade sin upprinnelse i det forskningsprojekt som professor Egil Johansson startade utifrån Tunas kyrkböcker - för ca 30 år sedan.

Kulturnät Sverige valde Tuna och Egils forskning som ett inspirerande exempel på Kyrkböckernas möjligheter.

SVAR (Svensk arkivinformation)  valde i projektet Digitalisering av arkivmaterial att arbeta vidare med Kulturnät Sveriges exempel - denna gång för att visa hur digitala bilder ur kyrkböcker kunde tillgängliggöras.

Forskningsarkivet vid Umeå universitet har, i samarbete med SVAR/Arkion,  publicerat en historisk databas över Sveriges befolkning 1890 - ANNO 1890. Folkräkningen 1890. I denna ingår Tuna församling.


SENASTE NYTT!

ANNO 1890. Folkräkningen 1890 och  INDIKO - kyrkböcker på nätet sammanlänkade.

Som ytterligare ett exempel på hur det går att koppla historiska databaser till varandra har Demografiska databasen och Forskningsarkivet samarbetat kring att länka samman de två databaserna ANNO 1890 och INDIKO för Tuna församling.  Länkningen är i nuläget genomförd i ena riktningen, från ANNO 1890 till INDIKO.

Utgå till exempel från någon av  personerna födda 1850.

ANNO 1890. Folkräkningen 1890 Indiko - kyrkböcker på nätet
Forskningsarkivet är inriktat på arkivförsörjning via moderna  medier. Vi förvärvar och tillhandahåller arkivhandlingar och arkivförteckningar, arkiv- och forskningsdatabaser, ombesörjer universitetets fjärrlån av arkivalier samt ansvarar för universitetets handskriftssamling.
I samarbete med Arkion publicerar vi Folkräkningen 1890 för bl.a  Västernorrlands län - där Tuna ingår.

Alla individer i Tuna  är länkade till Demografiska databasens uppgifter.
 

Demografiska databasen startade 1973 med en registrering av vårt unika svenska kyrkbokföringsmaterial. Den första församling som registrerades var Tuna församling och det är också denna församling som i nuläget finns fritt tillgänlig på Internet.
Med tiden har denna första församling följts av många fler, framförallt från Sundsvalls-, Skellefteå- och Linköpingsregionerna och även andra typer av källmaterial. T.ex så registreras även den svenska befolkningsstatistiken från det s.k Tabellverket.
 


 

Tillbaka

Mats Danielsson, Forskningsarkivet
Skapad 2001-03-23
http://www.foark.umu.se/folk/tunadatabaser.htm