Folkräkningen 1890 - Värmlands län

Sök

Församling:
Förnamn
Efternamn
 Sökning på namn:Exakt Del av namn
Födelseår:
Födelseförsamling:
Födelselän:
Hemort (by/kvarter):
Yrke:
Kön:
Civilstånd:
  
Sortering:

Antal personer: 114

Järnskogs församling
Anders Olsson f. 1855, Hemmanseg., Södra Lian.
Kristina Bryntesdotter f. 1859, Södra Lian.
Nils f. 1884, Södra Lian.
Olof f. 1887, Södra Lian.
Magnus Olsson f. 1845, Hemmanseg., Södra Lian.
Karin Olsdotter f. 1858, Södra Lian.
Anna Maria f. 1884, Södra Lian.
Jenny Kristina f. 1886, Södra Lian.
Olof Olsson f. 1808, Södra Lian.
Nils Olsson f. 1845, Hemmanseg., Södra Lian.
Stina Olsdotter f. 1843, Södra Lian.
Maria f. 1875, Södra Lian.
Jan Gustaf Nilsson f. 1863, Hemmanseg., Södra Lian.
Anna Olsdotter f. 1849, Södra Lian.
Viktor f. 1888, Södra Lian.
Eva Kristina f. 1889, Södra Lian.
Nils Andersson f. 1821, Hemmanseg., Södra Lian.
Karin Olsdotter f. 1823, Södra Lian.
Anna Olsdotter f. 1822, Hemmanseg., Södra Lian.
Olof Olsson f. 1845, Hemmanseg., Södra Lian.
Kajsa Andersdotter f. 1851, Södra Lian.
Olof f. 1875, Södra Lian.
Maria f. 1877, Södra Lian.
Anna f. 1879, Södra Lian.
Nils f. 1881, Södra Lian.
Emma f. 1882, Södra Lian.
Anton f. 1884, Södra Lian.
Inga Kristina f. 1887, Södra Lian.
Agnes f. 1889, Södra Lian.
Olof Olsson f. 1810, Södra Lian.
Kajsa f. 1840, Södra Lian.
Olof Olsson f. 1817, Hemmanseg., Södra Lian.
Britta Olsdotter f. 1824, Södra Lian.
Karl Andersson f. 1836, Handlande, Södra Lian.
Nils Olsson f. 1832, Hemmanseg., Södra Lian.
Karin Nilsdotter f. 1841, Södra Lian.
Nils f. 1868, Södra Lian.
Anna f. 1877, Södra Lian.
Anders Olsson f. 1826, Hemmanseg., Södra Lian.
Kerstin Gunnarsdotter f. 1825, Södra Lian.
Nils Andersson f. 1858, Södra Lian.
Beda Olsdotter f. 1864, Södra Lian.
Anna Emilia f. 1887, Södra Lian.
Gustaf Andersson f. 1829, Hemmanseg., Södra Lian.
Karl f. 1876, Södra Lian.
Nils Andersson f. 1841, Hemmanseg., Södra Lian.
Karin Olsdotter f. 1842, Södra Lian.
Anton f. 1875, Södra Lian.
Olof f. 1884, Södra Lian.
Märta Andersdotter f. 1825, Södra Lian.
Anders Andersson f. 1834, Hemmanseg., Södra Lian.
Märta Jonasdotter f. 1835, Södra Lian.
Anna Maria f. 1875, Södra Lian.
Karl Olsson f. 1838, Hemmanseg., Södra Lian.
Stina Jonsdotter f. 1842, Södra Lian.
Anna Maria f. 1872, Södra Lian.
Olof f. 1875, Södra Lian.
Kristina f. 1878, Södra Lian.
Nils f. 1881, Södra Lian.
Stina Persdotter f. 1833, Hemmanseg., Södra Lian.
Olof Jonsson f. 1860, Södra Lian.
Ingeborg f. 1873, Södra Lian.
Karin f. 1862, Södra Lian.
Anna Persdotter f. 1829, Hemmanseg., Södra Lian.
Beda Larsdotter f. 1857, Södra Lian.
Olof Olsson f. 1879, Södra Lian.
Anna Kristina f. 1882, Södra Lian.
Maria f. 1883, Södra Lian.
Olof Nilsson f. 1846, Hemmanseg., Södra Lian.
Stina Olsdotter f. 1847, Södra Lian.
Emma f. 1877, Södra Lian.
Ingeborg f. 1879, Södra Lian.
Nils f. 1882, Södra Lian.
Olof f. 1885, Södra Lian.
Axel f. 1888, Södra Lian.
Anders Olsson f. 1831, Hemmanseg., Södra Lian.
Stina Andersdotter f. 1835, Södra Lian.
Albert f. 1873, Södra Lian.
Axel f. 1877, Södra Lian.
Anna Emilia f. 1881, Södra Lian.
Olof Hansson Libäck f. 1825, Hemmanseg., Södra Lian.
Karin Jonasdotter f. 1871, Södra Lian.
Kerstin Jonasdotter f. 1871, Södra Lian.
Anders Olsson f. 1824, Hemmanseg., Södra Lian.
Böret Olsdotter f. 1821, Södra Lian.
Magnus Ersson f. 1841, Hemmanseg., Södra Lian.
Stina Andersdotter f. 1848, Södra Lian.
Oskar f. 1881, Södra Lian.
Anders Nilsson f. 1821, Hemmanseg., Södra Lian.
Kerstin Olsdotter f. 1825, Södra Lian.
Gustaf Olsson f. 1829, Jordbruksarb., Södra Lian.
Anders Andersson f. 1818, Inhyseshjon, Södra Lian.
Brynte Danielsson f. 1822, Inhyseshjon, Södra Lian.
Kerstin Persdotter f. 1835, Södra Lian.
Kristina f. 1867, Södra Lian.
Anna Maria f. 1874, Södra Lian.
Karin f. 1877, Södra Lian.
Jonas Elg f. 1828, Inhyseshjon, Södra Lian.
Nils Olsson f. 1819, Inhyseshjon, Södra Lian.
Böret Nilsdotter f. 1822, Södra Lian.
Stina Andersdotter f. 1845, Inhyseshjon, Södra Lian.
Maria Nilsdotter f. 1875, Södra Lian.
Daniel Olsson f. 1817, Inhyseshjon, Södra Lian.
Kerstin Nilsdotter f. 1827, Södra Lian.
Elof Ersson f. 1825, Jordtorpare, Södra Lian.
Anna Nilsdotter f. 1832, Södra Lian.
Anders f. 1871, Södra Lian.
Stina f. 1863, Södra Lian.
Olof Olsson f. 1817, Inhyseshjon, Södra Lian.
Anna Olsdotter f. 1816, Södra Lian.
Anders Jonsson f. 1849, Inhyseshjon, Södra Lian.
Bryngel Olsson f. 1819, Fattighjon, Södra Lian.
Karin Simonsdotter f. 1813, Fattighjon, Södra Lian.
Stina Jonsdotter f. 1852, Inhyseshjon, Södra Lian.