ANNO 1890
Folkräkningen 1890 på nätet

Senaste nytt
  Sidan uppdateras inte längre. Nya ANNO 1890 finns på följande adress:
http://www.foark.umu.se/samlingar/folkrakningen-1890
2011-04-29 WebbIT har producerat en instruktionsfilm om ANNO 1890.
http://webbit.se/anno-1890-folkraekningen-1890-pa-naetet/ (Sidan ej i funktion)
2008-05-28 Folkräkningen 1890 har fått en ny layout och viss utökad funktionalitet. Bl.a. har det maximala antalet framsökta personer utökats från 500 till 1000 och individinformationen utökats.
2003-09-05 Forskningsarkivet har för Umeå universitets räkning tecknat campus-abonnemang för de två arkivportalerna Digitala forskarsalen och Ett HistorieNät Sverige (Arkion.se) vilket ger Umeå universitets forskare, studenter och anställda fri tillgång till portalerna. Behörighetskontroll sker via IP-nummer och inloggning krävs inte. För mer information se: http://www.foark.umu.se/infosok/arkivportaler.htm
2003-01-23 Antalet besökare på folkräkningens hemsida och antalet nerladdade sidor under året 2002 är i det närmaste identiskt med föregående år. Folkräkningen hemsida har under 2002 haft drygt 194.000 besökare som tittat på nära 2,7 miljoner sidor varav nära 2 miljoner utgjorts av sökningar i databasen.
2002-06-10 ARKIONS portal "Ett HistorieNät Sverige" på adressen http://www.arkion.se innehåller nu - utöver folkräkningen 1890 - bl.a flera län ur folkräkningen 1900, uppgifter ur flera sjömanshus och en vård- och omsorgshistorisk databas.
2002-01-09 Under året 2001 har folkräkningen hemsida haft nära 190.000 besökare som tittat på drygt 2,7 miljoner sidor varav 2,1 miljoner utgjorts av sökningar i databasen.
2001-11-28 Sökningen på födelselän har förbättrats. Det är nu bl.a möjligt att identifiera även de personer som saknar uppgift om födelselän, dvs. är födda utomlands eller på okänd/osäker svensk ort.
Testa här: Västerbottningar som saknar uppgift om födelselän.
2001-11-16 Nästan hela folkräkningen 1890 nu tillgänglig (Stockholms stad och län återstår) i Arkions portal "Ett HistorieNät Sverige" på adressen http://www.arkion.se.
2001-04-25 ANNO 1890. Folkräkningen 1890 och INDIKO - kyrkböcker på nätet sammanlänkade.
Som ett exempel på hur det går att koppla historiska databaser till varandra har Demografiska databasen och Forskningsarkivet samarbetat kring att länka samman de två databaserna ANNO 1890 och INDIKO för Tuna församling. Länkningen är i nuläget genomförd i ena riktningen, från ANNO 1890 till INDIKO.
2001-03-28 Improvements are made to the English version with more search combinations and a better glossary.
Vi har förbättrat sökprogrammen för den engelska versionen och sett över vår engelska ordlista.
2001-01-22 Under det gågna året har folkräkningen hemsida haft drygt 176.000 besökare som tittat på nära 2,5 miljoner sidor varav 1,8 miljoner utgjorts av sökningar i databasen.
2000-05-29 An English version of the database ANNO 1890 is being made accessible over the internet the 6th of June 2000.
En engelsk version av databasen ANNO 1890 blir tillgänglig över internet 2000-06-05.
2000-01-10 Under det gågna året har folkräkningen hemsida haft drygt 105.000 besökare som tittat på nära 1,7 miljoner sidor varav 1,3 miljoner utgjorts av sökningar i databasen.
1999-12-22 Sökmöjligheterna har förbättrats. Det är nu möjligt att använda födelselän som urvalsbegrepp. Fler sorteringsordningar har tillförts.
1999-12-02 Västernorrlands län finns nu tillgänligt i sin helhet. Med detta innehåller databasen hela befolkningen i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Värmlands län. Det totala antalet personer i databasen uppgår till ca 800.000 personer vilket motsvarar en sjättedel av Sveriges dåtida befolkning.
1999-11-13 I samband med Arkivens dag den 13.11.1999 görs fler församlingar tillgänliga i databasen: resterande församlingar från Värmlands län samt ytterligare församlingar från Västernorrlands län.
1999-10-05 Västernorrlands län uppdaterad med 7 nya församlingar. Databasen innehåller nu ca 55 % av länets befolkning 1890.
1999-09-22

Västernorrlands län kompletterat och innehåller nu nästan halva länets befolkning. Komplettering sker fortlöpande och länet i sin helhet beräknas vara klart om ca en månad.

1999-09-17

Värmlands län finns nu tillgänligt. I nuläget finns 86 av 92 församlingar inlagda.

1999-06-15

Västernorrlands län uppdaterat, databasen innehåller nu ca 25% av länets befolkning 1890.

1999-06-10

Norrbottens län komplett. Hela folkräkningen 1890 finns nu inlagd för Norrbottens län.

1999-05-21

Jämtlands län komplett.
Hela folkräkningen 1890 finns nu inlagd för Jämtlands län. Uppdateringar av Norrbottens och Västernorrlands län sker fortlöpande.

1999-04-21

En rad uppdateringar har gjorts sen sist.
Västernorrlands län har tillkommit. Innehåller nu 16 av 73 församlingar, knappt 10 % av befolkningen.
Jämtlands län är uppdaterat. Innehåller nu 57 av 67 församlingar, ca 75 % av befolkningen.
Norrbottens län uppdaterat. Innehåller nu 21 av 25 församlingar, ca 70 % av befolkningen.

1999-03-31  Folkräkningen för Jämtlands län innefattar nu 40 församlingar med totalt ca 50.000 invånare. Detta motsvarar ca 50% av länets dåvarande befolkning.
Fler uppdateringar är planerade under våren 
1998-12-21  Kartor över de områden som finns tillgängliga i databasen finns nu tillgänliga. På sidorna ges utförligare information om vilka församlingar som registrerats, folkmängd mm.
Kartor över Västerbottens län, Norrbottens län och Jämtlands län  
1998-12-08  Vi har utvecklat sökmöjligheterna. Det är nu möjligt att - direkt från statistiklistan - med en klickning utföra en sökning efter alla individer med visst yrke, födelseår, hemort etc. Välj alternativet STATISTIK ur databasen för att gå vidare. (Ovanstående möjlighet gäller flertalet variabler) 
Testa här: Födelseförsamlingar för alla personer skriva i Umeå stad 1890 sorterade i alfabetisk ordning 
1998-11-07  På arkivens dag, den 7.11.1998, görs ytterligare delar av folkräkningen 1890 fritt tillgänliga över Internet. Tillskottet består av ca halva befolkningens i Norrbottens län och ca 17 % av befolkningen i Jämtlands län
Ytterligare lokalhistoriskt material görs tillgänligt, Kommunalstämmoprotokoll för Åsele kommun 
1998-03-27  En första del av folkräkningen 1890 görs fritt tillgänglig över Internet. I denna del ingår hela Västerbottens län, drygt 123.000 personer. 

Folkräkningen 1890. Senaste nytt
Tillbaka
Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
http://www.foark.umu.se