Folkräkningen 1890 - Västerbottens län

Sök

Församling:
Förnamn
Efternamn
 Sökning på namn:Exakt Del av namn
Födelseår:
Födelseförsamling:
Födelselän:
Hemort (by/kvarter):
Yrke:
Kön:
Civilstånd:
  
Sortering:

Antal personer: 507

Vännäs församling
Erik Nilsson f. 1859, Bonde, Mobäck
Erik Granström f. 1863, Bonde, Mobäck
Olof Olofsson f. 1837, Bonde, Håknäs
Olof Ersson Strandberg f. 1835, Bonde, Håknäs
Erik Jakobsson f. 1834, Bonde, Håknäs
Olof Lind f. 1857, Bonde, Håknäs
Johan Georg Ekholm f. 1821, Bonde, Nordåker
Anders Strandberg f. 1845, Bonde, Bergnäs
Erik Eriksson f. 1852, Bonde, Bergnäs
And.Efraim Hällman f. 1855, Bonde, Strömåker
Olof Olofsson Sandgren f. 1851, Bonde, Strömåker
Erik Olofsson f. 1844, Bonde, Ulriksdal
Anna Margreta Faltin f. 1855, Bonde, Ulriksdal
Anders Oppman f. 1843, Bonde, Ulriksdal
Anders Olof Bäckman f. 1841, Bonde, Skafdalen
Per Nylander f. 1841, Bonde, Skafdalen
Jonas Jonsson f. 1845, Bonde, Skafdalen
Jakob Ersson f. 1844, Bonde, Kallhögen
Olof Nilsson Strandberg f. 1843, Bonde, Kallhögen
Erik Johansson f. 1837, Bonde, Nylandsnäs
Johan Johansson Sandström f. 1865, Bonde, Nylandsnäs
Nils Nilsson f. 1853, Bonde, Nylandsnäs
Karl Karlsson Nyström f. 1849, Bonde, Nylandsnäs
Olof Nilsson f. 1853, Bonde, Hjoggsjö
Johanna Margareta Persdotter f. 1854, Bonde, Hjoggsjö
Per Jonsson f. 1841, Bonde, Hjoggsjö
Johan Jonsson f. 1840, Bonde, Hjoggsjö
Johan Vänman f. 1860, Bonde, Hjoggsjö
Erik Mikelsson f. 1841, Bonde, Hjoggsjö
Karl Olof Andersson f. 1853, Bonde, Hjoggsjö
Jakob Mikelsson f. 1843, Bonde, Hjoggsjö
Johannes Nyström f. 1865, Bonde, Hjoggsjö
Olof Reinhold Åberg f. 1854, Bonde, Nyliden
Anders Åberg f. 1849, Bonde, Nyliden
Nils Strandgren f. 1843, Bonde, Nyliden
Kajsa Greta Ersdotter f. 1844, Bonde, Mosjö
Anders Olofsson f. 1829, Bonde, Mosjö
Jon Andersson f. 1826, Bonde, Mosjö
Jonas Jonsson f. 1836, Bonde, Mosjö
Johan Nordgren f. 1859, Bonde, Nynäs
Karl Jonsson f. 1850, Bonde, Nynäs
Johan Johansson f. 1837, Bonde, Westanbäck
Olof Svensson f. 1829, Bonde, Åkertjärn
Erik Olofsson f. 1855, Bonde, Åkertjärn
Hans Petter Hansson f. 1849, Bonde, Åkertjärn
Nils Johan Ersson f. 1836, Bonde, Östansjö
Erik Svensson f. 1834, Bonde, Östansjö
Olof Olofsson f. 1836, Bonde, Björnlandsbäck
Jonas Olsson f. 1838, Bonde, Björnlandsbäck
Olof Bäckman f. 1833, Bonde, Björnlandsbäck
Jonas Jonsson f. 1863, Bonde, Björnlandsbäck
Erik Eriksson f. 1830, Bonde, Björnlandsbäck
Anders Jonsson f. 1865, Bonde, Dombäck
Anders Olsson f. 1864, Bonde, Högland
Karl Petter Sandström f. 1860, Bonde, Högland
Olof Olsson Vigren f. 1831, Bonde, Nyland
Erik Persson Sandberg f. 1832, Bonde, Nyland
Nils Petter Olsson f. 1835, Bonde, London
Johan Nilsson Sjöberg f. 1847, Bonde, Strömbäck
Johan Persson f. 1857, Bonde, Strömbäck
Erik Olsson f. 1857, Bonde, Pengsjö
Jonas Nyman f. 1856, Bonde, Pengsjö
Karl Petter Jonsson f. 1836, Bonde, Pengsjö
Jonas Hörnqvist f. 1840, Bonde, Pengsjö
Jonas Johansson f. 1843, Bonde, Pengsjö
Johan Johansson f. 1847, Bonde, Pengsjö
Jonas Nyström f. 1863, Bonde, Pengsjö
Anders Lindström f. 1857, Bonde, Pengsjö
Karl Hansson f. 1850, Bonde, Pengsjö
Anders Olsson f. 1855, Bonde, Pengsjö
Johan Nyberg f. 1862, Bonde, Pengsjö
Emanuel Sandström f. 1858, Bonde, Pengsjö
Erik Eanuelsson f. 1850, Bonde, Pengsjö
Anders Andersson yngre f. 1848, Bonde, Pengsjö
Jonas Andersson f. 1852, Bonde, Pengsjö
Sven Andersson f. 1863, Bonde, Pengsjö
Erik Forssén f. 1839, Bonde, Pengsjö
Anders Andersson äldre f. 1840, Bonde, Pengsjö
Erik Wilhelmsson Nyberg f. 1846, Bonde, Pengsjö
Olof Olofsson f. 1847, Bonde, Pengsjö
Karl Nyberg f. 1859, Bonde, Åckelsjö
Jonas Olofsson f. 1859, Bonde, Åckelsjö
Johan Alfred Forsgren f. 1850, Bonde, Åckelsjö
Gabriel Nilsson f. 1832, Bonde, Åkerbäck
Erik Sandström f. 1859, Bonde, Lybäck
Erik Anton Lindgren f. 1851, Bonde, Lybäck
Jonas Olsson f. 1848, Bonde, Hamburg
Jonas Eriksson f. 1844, Bonde, Fagernäs
Hans Eriksson f. 1845, Bonde, Fagernäs
Lars Larsson f. 1847, Bonde, Berg
Anna Johanna Karlsdotter f. 1849, Bonde, Berg
Olof Olofsson f. 1839, Bonde, Berg
Johan Erik Bergström f. 1829, Bonde, Berg
Johan Erik Lundberg f. 1853, Bonde, Berg
Hampus Johansson f. 1850, Bonde, Berg
Johan Petter Johansson f. 1852, Bonde, Berg
Johan Johansson f. 1826, Bonde, Berg
Lars Nilsson Strandberg f. 1841, Bonde, Strand
Erik Nilsson Strandberg f. 1842, Bonde, Strand
Per Andersson Strandman f. 1829, Bonde, Strand
Erik Bergström f. 1867, Bonde, Strand
Johannes Bergström f. 1862, Bonde, Strand
Nils Johan Holmgren f. 1854, Bonde, Strand
Erik Eriksson äldre f. 1837, Bonde, Strand
Jonas Johansson f. 1844, Bonde, Strand
Johan Eriksson f. 1842, Bonde, Strand
Gabriel Eriksson f. 1826, Bonde, Strand
Olof Larsson f. 1833, Bonde, Strand
Kajsa Lovisa Tjernberg f. 1852, Bonde, Strand
Nils Nilsson f. 1838, Bonde, Strand
Per Persson f. 1855, Bonde, Strand
Per Persson f. 1819, Bonde, Strand
Erik Eriksson yngre f. 1840, Bonde, Strand
Karl Sjöberg f. 1854, Bonde, Strand
Nils Eriksson f. 1826, Bonde, Strand
Anders Anton Hansson f. 1852, Bonde, Strand
Erik Johansson f. 1845, Bonde, Strand
Johan Fredrik Forslöf f. 1854, Bonde, Brån
Johan Larsson f. 1825, Bonde, Brån
Per August Lundgren f. 1846, Bonde, Brån
Erik Hansson f. 1846, Bonde, Brån
Karl Eriksson f. 1850, Bonde, Brån
Johannes Forsgren f. 1857, Bonde, Brån
Karl Karlsson f. 1854, Bonde, Brån
August Norberg f. 1862, Bonde, Brån
Erik Persson f. 1850, Bonde, Brån
Karl Petter Larsson f. 1848, Bonde, Brån
Per August Boström f. 1835, Bonde, Brån
Johan Olofsson f. 1842, Bonde, Brån
Johan Danielsson f. 1833, Bonde, Brån
Johan Erik Lindgren f. 1863, Bonde, Brån
Johan Nilsson f. 1845, Bonde, Brån
Anders Mickelsson f. 1832, Bonde, Brån
Karl Johan Johansson f. 1844, Bonde, Brån
Erik Jonsson Sandgren f. 1847, Bonde, Brån
Jonas Fredrik Bergstedt f. 1834, Bonde, Brån
Jonas Wahlström f. 1850, Bonde, Brån
Maria Margareta Karlsdotter f. 1847, Bonde, Brån
Petrus Jonsson f. 1856, Bonde, Brån
Nils Petter Strandgren f. 1831, Bonde, Brån
Nils Johan Lindström f. 1848, Bonde, Brån
Johan Hansson f. 1857, Bonde, Tobacka
Erik Eriksson f. 1856, Bonde, Tobacka
Petrus Sandström f. 1849, Bonde, Tobacka
Johan Åberg f. 1860, Bonde, Tobacka
Olof Nilsson f. 1864, Bonde, Tobacka
Karl Olsson f. 1852, Bonde, Nybo
Johan Petter Olsson f. 1861, Bonde, Nybo
Johan Johansson Lundqvist f. 1825, Bonde, Nybo
Olof Persson f. 1835, Bonde, Winbäck
Johan Andersson f. 1840, Bonde, Trinnliden
Lars Olof Larsson f. 1837, Bonde, Trinnliden
Nils Hörnsten f. 1860, Bonde, Trinnliden
Jonas Lindgren f. 1859, Bonde, Nyby
Olof Andersson f. 1852, Bonde, Nyby
Nils Andersson Boman f. 1848, Bonde, Nyby
Johan Olof Olofsson f. 1844, Bonde, Nyby
Nils Nilsson f. 1819, Bonde, Nyby
Anders Nilsson f. 1855, Bonde, Nyby
Erik Ersson Nyström äldre f. 1833, Bonde, Nyby
Erik Nyström yngre f. 1862, Bonde, Nyby
Jonas Eriksson f. 1849, Bonde, Nyby
Göran Österlund f. 1819, Bonde, Nyby
Johan Nilsson f. 1833, Bonde, Nyby
Hans Peter Ersson f. 1824, Bonde, Nyby
Frans Oskar Johansson f. 1861, Bonde, Nyby
Johan Edvard Stenberg f. 1847, Bonde, Nyby
Olof Olofsson f. 1857, Bonde, Nyby
Nils Karlsson f. 1847, Bonde, Nyby
Sakris Karlsson f. 1838, Bonde, Nyby
Jonas Anton Edvard Jonsson f. 1864, Bonde, Nyby
Johannes Jonsson f. 1866, Bonde, Nyby
Johan Olof Almqvist f. 1855, Bonde, Nyby
Petrus Nyberg f. 1845, Bonde, Nyby
Erik Svensson f. 1855, Bonde, Nyby
Anders Johansson f. 1848, Bonde, Nyby
Nils Andersson f. 1835, Bonde, Nyby
Karl Wilhelm Sandström f. 1858, Bonde, Nyby
Karl Olof Lindström f. 1843, Bonde, Nyby
Anders Fredriksson f. 1838, Bonde, Nyby
Jonas Gustaf Persson f. 1844, Bonde, Westerås
Erik Karlsson f. 1842, Bonde, Bojnäs
Jonas Andersson f. 1837, Bonde, Bojnäs
Nils Andersson f. 1857, Bonde, Norrmalm
Nils Eriksson f. 1859, Bonde, Pengfors
Nils Fredriksson f. 1846, Bonde, Pengfors
Per Persson f. 1842, Bonde, Pengfors
Aron Jakobsson Silfver f. 1840, Bonde, Berglunda
Johan Persson Sandberg f. 1834, Bonde, Berglunda
Erik Jakobsson f. 1843, Bonde, Holmsjö
Karl Karlsson f. 1855, Bonde, Holmsjö
Karl Eriksson f. 1843, Bonde, Eriksborg
Jonas Eriksson f. 1847, Bonde, Eriksborg
Erik Eriksson f. 1840, Bonde, Eriksborg
Anders Andersson f. 1843, Bonde, Holmbäck
Karl Karlsson Bergström f. 1862, Bonde, Holmbäck
Karl Petter Zakrisson f. 1845, Bonde, Långåker
Jon Johannson f. 1829, Bonde, Långåker
Anders Johansson f. 1847, Bonde, Mjösjö
Johan Johansson f. 1866, Bonde, Mjösjö
Olof Johansson f. 1868, Bonde, Mjösjö
Olof Andersson f. 1845, Bonde, Mjösjö
Karl Olofsson f. 1855, Bonde, Mjösjö
Per Persson f. 1859, Bonde, Mjösjö
Karl Karlsson Sjöström f. 1858, Bonde, Mjösjö
Elias Andersson f. 1851, Bonde, Nyborg
Johan Johansson f. 1854, Bonde, Nyborg
Abel Jonsson f. 1869, Bonde, Långsjö
Jonas Jonsson f. 1844, Bonde, Långsjö
Absalon Jonsson f. 1855, Bonde, Långsjö
Jonas Olofsson f. 1864, Bonde, Högbäck
Johannes Jakobsson f. 1859, Bonde, Högbäck
Nils Fredriksson f. 1860, Bonde, Fredrikshall
Erik Jonsson f. 1842, Bonde, Örsböck
Karl Petter Sandberg f. 1828, Bonde, Klintsjö
Edvard Sandberg f. 1862, Bonde, Klintsjö
Erik Karlsson f. 1852, Bonde, Klintsjö
Jakob Eriksson f. 1854, Bonde, Ytterkolksele
Johan Johansson f. 1835, Bonde, Ytterkolksele
Anders Jonsson f. 1847, Bonde, Kolksele
Jonas Jonsson f. 1849, Bonde, Kolksele
Johan Eriksson f. 1863, Bonde, Kolksele
Wilhelmina Eriksdotter f. 1846, Bonde, Kolksele
Fredrik Nilsson Englund f. 1858, Bonde, Kolksele
Erik Olofsson f. 1847, Bonde, Högås
Olof Johansson f. 1850, Bonde, Högås
Karl Jonsson f. 1850, Bonde, Högås
Olof Nilsson f. 1852, Bonde, Hällnäs
Anders Norberg f. 1830, Bonde, Hällnäs
Emanuel Johansson f. 1850, Bonde, Hednäs
Karl Johansson f. 1844, Bonde, Hednäs
Nils Nilsson Sjoström f. 1869, Bonde, Hednäs
Johannes Andersson f. 1857, Bonde, Östergård
Johan Nilsson f. 1853, Bonde, Östergård
Samuel Jonsson Borgström f. 1844, Bonde, Olofsbäck
Elias Borgström f. 1840, Bonde, Olofsbäck
Karl Magnus Persson f. 1857, Bonde, Innergård
Olof Högbom f. 1858, Bonde, Innergård
Nils Nilsson Forsgren f. 1844, Bonde, Nygård
Fredrik Nilsson f. 1849, Bonde, Nygård
Nils Nilsson Äldre f. 1826, Bonde, Nygård
Anders Andersson f. 1824, Bonde, Harrsele
Erik Andersson f. 1861, Bonde, Harrsele
Johan Lindgren f. 1846, Bonde, Harrsele
Johan Olof Eriksson f. 1860, Bonde, Harrsele
Johan Edvard Johansson f. 1863, Bonde, Harrsele
Fredrik Fredriksson f. 1849, Bonde, Harrsele
Gabriel Sjögren f. 1848, Bonde, Harrsele
Albert Karlsson f. 1848, Bonde, Södra Westerselet
Anders Persson f. 1844, Bonde, Södra Westerselet
Karl Johan Karlsson f. 1852, Bonde, Harrselsfors
Jakob Nilsson f. 1839, Bonde, Harrselsfors
Johannes Jonsson f. 1863, Bonde, Gransele
Karl Gustaf Gustafsson f. 1855, Bonde, Karlsberg
Olof Anton Sjögren f. 1858, Bonde, Karlsberg
Per Johan Olofsson f. 1855, Bonde, Näsåker
Olof Persson f. 1824, Bonde, Näsåker
Olof Gustaf Olsson f. 1858, Bonde, Näsåker
Anders Andersson f. 1826, Bonde, Selsfors
Johan Andersson f. 1844, Bonde, Selsberg
Johan Olsson Strandberg f. 1838, Bonde, Selsberg
Lars Westerlund f. 1842, Bonde, Södra Österselet
Anders Andersson f. 1860, Bonde, Södra Österselet
Johan Larsson f. 1848, Bonde, Kamparbäck
Petrus Larsson f. 1846, Bonde, Kamparbäck
Fredrik Fredriksson f. 1821, Bonde, Fällforssele
Karl Erik Sundling f. 1860, Bonde, Hällfors
Erik Olofsson f. 1821, Bonde, Hällfors
Jonas Johansson f. 1838, Bonde, Hällfors
Johannes Olofsson f. 1863, Bonde., Hällfors
Per Hansson f. 1834, Bonde, Hällfors
Johan Persson f. 1865, Bonde, Hällfors
Erik Lindström f. 1862, Bonde, Hällfors
Johan Petter Karlsson f. 1834, Bonde, Fällforsbäck
Johan Petter Johansson f. 1846, Bonde, Fällforsheden
Nils Karlsson f. 1842, Bonde, Fällforsheden
Jonas Svensson f. 1861, Bonde, Fällfors
Nils Andersson f. 1839, Bonde, Fällfors
Anders Edvard Andersson f. 1848, Bonde, Fällfors
Jakob Johansson f. 1828, Bonde, Fällfors
Johan Svensson f. 1840, Bonde, Fällfors
Erik Eriksson f. 1859, Bonde, Sjöliden
Jon Jonsson f. 1833, Bonde, Westerbäck
Anders Jonsson f. 1863, Bonde, Westerbäck
Olof Jonsson f. 1861, Bonde, Westerbäck
Jonas Wilhelm Jonsson f. 1826, Bonde, Ånäset
Erik Johansson f. 1850, Bonde, Ånäset
Erik Svensson f. 1826, Bonde, Brännan
Erik Johan Ersson f. 1843, Bonde, Bergliden
Mikael Forsgren f. 1849, Bonde, Bergliden
Karl Karlsson f. 1863, Bonde, Bergliden
Karl Jonsson f. 1836, Bonde, Gullbäck
Olof Olsson Berglund f. 1849, Bonde, Brännfors
Karl Lundgren f. 1851, Bonde, Brännfors
Jonas Lundgren f. 1861, Bonde, Tväråbäck
Olof Persson f. 1858, Bonde, Tväråbäck
Per Persson f. 1848, Bonde, Orrböle
Olof Eriksson f. 1844, Bonde, Orrböle
Sven Svensson f. 1836, Bonde, Orrböle
Karl Andersson f. 1843, Bonde, Orrböle
Karl Johan Hansson f. 1842, Bonde, Önskanäs
Johan Svensson f. 1829, Bonde, Önskanäs
Per Persson f. 1856, Bonde, Nilsland
Israel Ersson f. 1861, bonde, Nilsland
Olof Johansson f. 1853, Bonde, Långnäs
Erik Johansson f. 1856, Bonde, Långnäs
Erik Olofsson f. 1862, Bonde, Stennäs
Olof Olofsson f. 1863, Bonde, Stennäs
Anders Ersson f. 1827, Bonde, Stennäs
Aron Wänström f. 1835, Bonde, Wännäs
Jonas Olof Falgren f. 1844, Bonde, Wännäs
Israel Olsson f. 1834, Bonde, Wännäs
Johan Edvard Johansson f. 1852, Bonde, Wännäs
Erik Anton Bergvall f. 1855, Bonde, Wännäs
Karl Samuel Forsgren f. 1842, Bonde, Wännäs
Johan Jonsson f. 1834, Bonde, Wännäs
Johan Lindberg f. 1846, Bonde, Wännäs
Margareta Kristina Ersdotter f. 1831, Bonde, Wännäs
Oskar Bäcklund f. 1850, Bonde, Wännäs
Johan Petter Strandberg f. 1828, Bonde, Wännäs
Karl Wänström f. 1854, Bonde, Wännäs
Erik Ersson äldre f. 1831, Bonde, Wännäs
Erik Jakobsson f. 1844, Bonde, Wännäs
Karl Jakobsson f. 1850, Bonde, Wännäs
Jakob Jakobsson f. 1841, Bonde, Wännäs
Jakob Lindström f. 1845, Bonde, Wännäs
Nils Forsgren f. 1849, Bonde, Wännäs
Erik Persson Strandström f. 1853, Bonde, Wännäs
Erik Eriksson f. 1837, Bonde, kyrkovärd, Wännäs
Erik Verner Wänman f. 1854, Bonde, Wännäs
Johan Persson Sandström f. 1859, Bonde, Wännäs
Johan Fredriksson f. 1851, Bonde, Wännäs
Anders Friberg f. 1836, Bonde, Wännäs
Jonas Johansson f. 1836, Bonde, Wännäs
Emanuel Emanuelsson f. 1853, Bonde, Wännäs
Fredrik Nilsson f. 1862, Bonde, Wännäs
Anders Mattsson f. 1848, Bonde, Wännäs
Karl Johan Karlsson f. 1855, Bonde, Wännäs
Jonas Jonsson f. 1838, Bonde, Wännäs
Nils Petter Holmberg f. 1828, Bonde, Snickare, Sunnanå
Erik Zakrisson Forsgren f. 1865, Bonde, Sunnanå
Johan Forsmark f. 1844, Bonde, Sunnanå
Jon Jonsson f. 1810, Bonde, Sunnanå
Karl Fredriksson f. 1849, Bonde, Sunnanå
Maria Katarina Ersdotter f. 1831, Bonde, Sunnanå
Maria Margreta Jonsdotter f. 1829, Bonde, Sunnanå
Johan Lundberg f. 1833, Bonde, Sunnanå
Nils Johan Nygren f. 1829, Bonde, Sunnanå
Johan Walfrid Nordström f. 1855, Bonde, Sunnanå
Nils Augustsson Lindgren f. 1856, Bonde, Spöland
Karl Augustsson Karlén f. 1855, Bonde, Spöland
Karl Petter Åström f. 1849, Bonde, Spöland
Karl Jonsson f. 1854, Bonde, Spöland
Nils Nilsson f. 1849, Bonde, Spöland
Olof Jonsson f. 1852, Bonde, Spöland
Johannes Nilsson Lundström f. 1860, Bonde, Spöland
Karl Petter Karlsson Sandström f. 1861, Bonde, Spöland
Per Nilsson Forsgren f. 1858, Bonde, Spöland
Erik Johansson f. 1838, Bonde, Spöland
Johannes Sjöström f. 1856, Bonde, Spöland
Erik Jakobsson f. 1830, Bonde, Spöland
Karl Aron Edvard Åström f. 1849, Bonde, Spöland
Erik Ersson f. 1836, Bonde, Spöland
Johan Ersson f. 1843, Bonde, Spöland
Nils Israelsson f. 1829, Bonde, Spöland
Johan Lundström f. 1866, Bonde, Spöland
Per Persson f. 1859, Bonde, Spöland
Nils Persson f. 1833, Bonde, Spöland
Per August Hansson f. 1865, Bonde, Spöland
Israel Israelsson Löfqvist f. 1849, Bonde, Spöland
Per Ersson f. 1836, Bonde, Spöland
Nils Abramsson f. 1834, Bonde, Spöland
Israel Ölund f. 1857, Bonde, Spöland
Erik Ersson f. 1836, Bonde, Spöland
Jonas Jonsson f. 1851, Bonde, Spöland
Hans Jonsson f. 1842, Bonde, Spöland
Olof Jakobsson f. 1835, Bonde, Spöland
Erik Olof Nilsson f. 1852, Bonde, Spöland
Johan Petter Persson f. 1846, Bonde, Nyåker
Petrus Persson Nygren f. 1856, Bonde, Nyåker
Nils Nilsson f. 1843, Bonde, Nyåker
Erik Nordström f. 1845, Bonde, Nyåker
Abraham Sjögren f. 1851, Bonde, Nyåker
Johan Nilsson Forsgren f. 1848, Bonde, Nyåker
Hans Abramsson f. 1832, Bonde, Nyåker
Erik Olofsson f. 1853, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Johan Persson f. 1827, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Erik Sjöström äldre f. 1821, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Per Sjöström f. 1862, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Erik Jakobsson f. 1834, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Olof Jakobsson f. 1839, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Anna Karolina Karlsdotter f. 1840, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Johan Johansson f. 1865, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Nils Johan Hällgren f. 1855, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Jonas Svensson f. 1845, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Erik Edvard Eriksson f. 1854, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Johan Anton Degerman f. 1854, Bonde, nämdeman, Westjöbäck Jemteböle
Olof Albert Olsson f. 1848, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Nils Eriksson f. 1861, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Charlotta Johanna Bergdal f. 1841, Bonde, Westjöbäck Jemteböle
Johan Eriksson f. 1853, Bonde, Snåltjärn
Nils Karlsson f. 1839, Bonde, Snåltjärn
Jakob Karlsson f. 1859, Bonde, Jerfdal
Mikael Lindqvist f. 1855, Bonde, Jerfdal
Johan Karlsson f. 1839, Bonde, Kvarnfors
Per Lindgren f. 1857, Bonde, Kvarnfors
Erik Karbin f. 1831, Bonde, Höglunda
Johan Nilsson f. 1855, Bonde, Höglunda
Anna Lovisa Johansdotter f. 1842, Bonde, Höglunda
Karl Petter Persson f. 1844, Bonde, Sterkesmark
Johan Nilsson f. 1862, Bonde, Sterkesmark
Petrus Jakobsson f. 1847, Bonde, Sterkesmark
Erik Johansson f. 1866, Bonde, Sterkesmark
Nils Andersson f. 1848, Bonde, Sterkesmark
Anders Andersson f. 1843, Bonde, Sterkesmark
Erik Mikelsson f. 1845, Bonde, Sterkesmark
Erik Olsson f. 1845, Bonde, Sterkesmark
Nils Jonsson f. 1848, Bonde, Sterkesmark
Johan Jonsson f. 1851, Bonde, Sterkesmark
Per Persson f. 1863, Bonde, Sterkesmark
Karl Johansson f. 1861, Bonde, Sterkesmark
Johan Gabrielsson f. 1843, Bonde, Sterkesmark
Karl Eriksson f. 1856, Bonde, Sterkesmark
Erik Eriksson f. 1850, Bonde, Sterkesmark
Johan Persson f. 1865, Bonde, Sterkesmark
Maria Antonia Löfgren f. 1849, Bonde, Högåker
Erik Johansson f. 1842, Bonde, Högåker
Gabriel Johansson f. 1838, Bonde, Högåker
Olof Andersson f. 1841, Bonde, Kråkmyra
Johan Eriksson f. 1857, Bonde, Lillsjö
Karl Eriksson f. 1851, Bonde, Lillsjö
Jakob Andersson f. 1855, Bonde, Tallberg
Erik Nilsson f. 1827, Bonde, Tallberg
Anders Andersson f. 1840, Bonde, Gullsjönäs
Johan Eriksson f. 1859, Bonde, Gullsjönäs
Johan Nilsson f. 1835, Bonde, Bergbäck
Nils Jakobsson f. 1842, Bonde, Forsbacka
Erik Gustaf Olsson f. 1824, Bonde, Qvarnlund
Johan Olofsson f. 1853, Bonde, Qvarnlund
Johan Johansson f. 1853, Bonde, Långfors
Nils Petter Lidgren f. 1856, Bonde, Långfors
Jonas Eriksson f. 1845, Bonde, Wänfors
Karl Nilsson Forsgren f. 1855, Bonde, Wänfors
Hans Hansson f. 1844, Bonde, Wänfors
Jon Persson f. 1836, Bonde, Wänfors
Karl Karlsson f. 1860, Bonde, Wänfors
Olof Karlsson f. 1859, Bonde, Wänfors
Jonas Jonsson Dalgren f. 1850, Bonde, Wänfors
Per Emanuelsson f. 1843, Bonde, Wänfors
Karl Erik Johansson f. 1861, Bonde, Wänfors
Matts Mattsson f. 1843, Bonde, Wänfors
Johan Renman f. 1859, Bonde, Wänfors
Mikael Pettersson f. 1850, Bonde, Wänfors
Erik Persson f. 1838, Bonde, Wänfors
Johan Forsgren f. 1858, Bonde, Wänfors
Johan Johansson Sandström f. 1864, Bonde, Wänfors
Mattis Karlsson Lundström f. 1853, Bonde, Wänfors
Johan Karlsson Forsgren f. 1859, Bonde, Wänfors
Hans Persson f. 1847, Bonde, Wänfors
Israel Eriksson Åström f. 1857, Bonde, Wänfors
Erik Sandgren f. 1848, Bonde, Wänfors
Erik Emanuelsson f. 1832, Bonde, Wänfors
Per Wållberg f. 1837, Bonde, Wänfors
Johan Lindgren f. 1858, Bonde, Wänfors
Per Johansson f. 1861, Bonde, Wänfors
Erik Eriksson f. 1845, Bonde, Wänfors
Petrus Sjöström f. 1847, Bonde, Wänfors
Karl Persson f. 1835, Bonde, Wänfors
Anders Andersson f. 1831, Bonde, Wänfors
Johan Johansson f. 1827, Bonde, Wänfors
Gustaf Andersson Lundgren f. 1856, Bonde, Wänfors
Nils Nilsson f. 1859, Bonde, Wänfors
Anders Lundgren f. 1844, Bonde, Svettåker
Nils Petter Lundgren f. 1845, Bonde, Svettåker
Vilhelmina Jonsdotter f. 1848, Bonde, Svettåker
Johan Lundgren f. 1823, Bonde, Odlarlön
Anders Lundström f. 1836, Bonde, Wänforsbäck
Erik Sandström f. 1852, Bonde, Wänforsbäck
Maria Kristina Nilsdotter f. 1841, Bonde, Wänforsbäck
Erik Nilsson f. 1856, Bonde, Wänforsbäck
Johan Gabriel Gabrielsson f. 1857, Bonde, Jemtland
Nils Nilsson f. 1842, Bonde, Hedlunda
Johan Persson f. 1853, Bonde, Gullsjö
Nils Nilsson f. 1839, Bonde, Gullsjö
Gabriel Jonsson f. 1835, Bonde, Gullsjö
Nils Hansson f. 1843, Bonde, Fagerlund
Nils Jakobsson f. 1844, Bonde, Johannesdal
Daniel Johan Ågren f. 1856, Bonde, Norra Westerselet
Matts Mattsson f. 1850, Bonde, Norra Westerselet
Karl Johan Karlsson f. 1844, Bonde, Norra Westerselet
Gustaf Åström f. 1838, Bonde, Selet
Karl August Åström f. 1856, Bonde, Selet
Leonard Lidgren f. 1827, Bonde, Selet
Karl Lidgren f. 1858, Bonde, Selet
Nils Andersson f. 1836, Bonde, Selet
Johan Fredrik Karlsson f. 1849, Bonde, Selet
Jonas Petter Jonsson f. 1866, Bonde, Selet
Erik Nilsson f. 1835, Bonde, Selet
Johan Olsson f. 1826, Bonde, Selet
Nils Jakobsson f. 1844, Bonde, Selet
Per Ersson f. 1835, Bonde, Norra Österselet
Erik Olsson f. 1837, Bonde, Norra Österselet
Erik Lidgren f. 1861, Bonde, Selslund
Nils Olof Jonsson f. 1843, Bonde, Kallhögen (tillägg till pag.3).
Eugenia Johanna Andersdotter f. 1844, Bonde, Nyby (tillägg till Nyby å pag.24).
Karl Karlsson f. 1836, Bonde, Westerås (tillägg till Westerås å pag.30).
Karl Jakobsson f. 1830, Bonde, Sterkesmark (tillägg till pag.67).